Manuele therapie beste keus bij nekklachten

Manuele therapie als behandeling bij nekklachten leidt tot een beter resultaat en is goedkoper dan fysiotherapie of behandeling door de huisarts.

De goede resultaten worden zowel op korte termijn als na de periode van een jaar bereikt en gelden voor aspecifieke nekklachten. Huisartsen worden vaak geraadpleegd voor nekklachten.

Per jaar ziet iedere huisarts gemiddeld veertig tot vijftig nieuwe patiënten met dergelijke klachten. Sommige huisartsen behandelen zelf, anderen verwijzen door naar de fysiotherapeut of de manueel therapeut.

De behandeling van een manueel therapeut bestaat vooral uit mobilisatietechnieken. Fysiotherapeuten maken vooral gebruik van oefeningen en massage. Huisartsen schrijven vaak pijnstillers voor en geven de patiënt voorlichting en adviezen.

Onderzoeker J. L. Hoving volgde in het kader van zijn promotieonderzoek ruim 180 patiënten met nekklachten, geselecteerd door 42 huisartsen.

De promovendus richtte zich in zijn onderzoek op nekklachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het gaat om patiënten met pijn, een gevoel van stijfheid en vaak ook bewegingsbeperking van de nek.

(noot MSC: aspecifieke nekklachten zijn nekklachten zonder aantoonbare medische aandoening, zoals nekhernia, fracturen, ontstekingsziekten etc)

 

bron: Vrije Universiteit van Amsterdam

aaAA