ALGEMENE PRAKTIJKINFORMATIE

Wanneer fysiotherapie?
Als u pijn en/of belemmeringen heeft bij bepaalde houdingen of bewegingen, dan bent u welkom bij ons met èn zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
Een behandeltraject is afhankelijk van de indicatie en wordt altijd persoonlijk met u afgestemd. Aan bod komen:
intake, behandeling, oefentherapie en indien nodig medische trainingstherapie en/of Fysio Fit.

Eerste afspraak
U kunt binnen enkele dagen volgens afspraak terecht. In geval van urgentie (naar het oordeel van de arts of fysiotherapeut) krijgt u voorrang. Als u bij ons komt zonder verwijzing van een arts, wordt bekeken of er signalen zijn, waardoor het toch verstandig is eerst een arts te raadplegen. Door een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek beoordeelt de fysiotherapeut of u in aanmerking komt voor fysiotherapie of manuele therapie. Het juiste behandeltraject wordt bepaald en samen met u komen we tot een behandelplan met evaluatiemomenten. Wilt u bij de eerste afspraak uw verzekeringspas en legitimatiebewijs meenemen? (Dit geldt ook voor kinderen onder 18 jaar.)

Intake en behandeling
Op persoonlijke en respectvolle wijze krijgt u uitleg en advies over de aard van uw gezondheidsprobleem. Samen met u komen wij tot een doelmatig behandelplan. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Het is onze taak om herstel-belemmerende factoren weg te nemen en om het natuurlijk herstelvermogen te stimuleren. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderd en de kans op het terugkomen van klachten verkleind. Naast behandeling stimuleren we activiteiten door het geven van oefeningen en/of medische trainingstherapie.

U heeft ook een eigen verantwoordelijkheid: actief meedenken over, en werken aan uw herstel. Voortdurend evalueren wij samen met u de voortgang van de resultaten om u een zo efficiënt en effectief mogelijke behandeling te geven. 

Behandeling aan huis
Als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunnen wij u thuis behandelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die een grote operatie hebben ondergaan en daardoor nog niet mobiel genoeg zijn om naar de praktijk te komen.
Bij revalidatie na een hersenbloeding hebben sommige cliënten meer baat bij behandeling aan huis. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 'aan huis behandeling', dan kunt u contact met ons opnemen.

Hygiëne
Een goede hygiëne van de praktijkruimte vinden wij heel belangrijk en we vragen dit ook van u. Als u zich na een lange (werk)dag eerst even wast, is dit voor uzelf en voor ons prettig. Wilt u bij elke behandeling een grote handdoek meenemen?

Tarieven
Informatie over onze tarieven en betalingsvoorwaarden treft u in de wachtruimte aan. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Blijft betaling binnen 14 dagen uit, dan verkeert men in verzuim vanaf de 15e dag na factuurdatum en versturen wij een herinnering. Wij zijn gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

Afspraak verzetten of afzeggen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak) telefonisch door via 0180 519 001. Bij verzetten of afzeggen later dan 24 uur van tevoren, wordt de gereserveerde tijd doorberekend.

Uw eigendommen
De praktijk is niet aansprakelijk voor uw achtergelaten eigendommen. Wij verzoeken u waardevolle eigendommen mee te nemen in de behandelkamer en niet in de wacht- en/of kleedruimtes achter te laten.

Privacy
U hebt het recht uw eigen gegevens in te zien. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling. Aan derden wordt over u en de behandeling geen mededeling gedaan. In ons Privacyreglement kunt u meer lezen hierover.

Informatie over privacy en het gebruik van deze website vindt u hier in Disclaimer.

Klachtenregeling
Tevreden of niet tevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij willen onszelf voortdurend verbeteren en horen graag van u wanneer u tevreden bent. Bent u niet tevreden, dan horen we dat ook graag. Wij hebben een interne klachtenprocedure en bij een eventuele klacht vragen wij u deze te bespreken met Roel Wingbermühle of Erwin Bol. Wij zien uw klacht als een kans om te leren. Mochten wij er onderling niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling via het Keurmerk Fysiotherapie.

aaAA

Openingstijden en contact

ma  7.30 - 18.00 uur
di  7.30 - 17.30 uur
wo  7.30 - 18.30 uur
do  7.30 - 19.30 uur
vr  7.30 - 18.00 uur
za  9.00 - 13.00 uur
zo  gesloten

 

Voor vragen of een afspraak belt u Marieke of Karin. Zij staan u van 8.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur graag te woord.

0180 519 001

Belt u na kantoortijd of zijn alle lijnen bezet? Als u een bericht inspreekt, wordt u teruggebeld.
Of stuur een e-mail naar contact@fysiotherapiemsc.nl