TopZorg predicaat van Menzis

Zorgverzekeraar Menzis heeft Fysiotherapie Praktijk Wingbermühle | Bol het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 31 oktober 2011, overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiotherapeuten.

Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie. TopZorg fysiotherapie Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde. Slechts 140 fysiotherapiepraktijken in Nederland die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen.

aaAA