U geeft ons al vier jaar op rij een 9!

In 2015, 2014, 2013 en ook in 2012 beoordeelt u ons met het cijfer 9. Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg heel belangrijk en om deze te borgen, toetsen we deze kwaliteit continu. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang.

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg verstuurt vragenlijsten - Fysio Prestatie Monitor - naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld.

Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Fysiotherapie MSC, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het (vrijwillig) invullen van de Fysio Prestatie Monitor duurt circa 5 minuten. Of u wel of niet bereid bent om de vragenlijst in te vullen heeft geen invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt.

Het certificaat Praktijk met Zorg is meer dan verdiend. Wij zijn met recht trots op onze mensen.

bron: Fysio Prestatie Monitor 

Fysiotherapie MSC klanttevredenheid 9

aaAA